ถ้าพูดถึง “ครีมตลาด” เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าคนส่วนใหญที่ป็นสิวนั้นมักจะหวังพึ่งการรักษาสิวจากครีมตลาดที่มีราคาถูกและตามคำบอกเล่าที่ส่งต่อกันมาทางปากต่อปาก ครีมตลาดที่ใครหลายๆคนเลือกใช้นั้นอาจจะรักษาสิวให้หายได้ก็จริง แต่นั้นเป็นเพียงแค่ระยะแรกเพียงเท่านั้น เมื่อเพื่อนๆใช้ครีมตลาดนานๆไปจากที่จะรักษาสิวให้หายก็จะกลายเป็นสิวบุกหน้ามากกว่าเดิมได้ การใช้ครีมตลาดตามคำบอกเล่าหรือสรรพคุณที่อวดอ้างไว้มากมายนั้นถือเป็นการรักษาสิวแบบผิดๆ แต่การตีตัวและหน้าให้อยู่ห่างไกลจากครีมตลาดต่างๆหากที่เป็นการรักษาสิวที่ดีที่สุด ครีมรักษาสิว

Leave a Reply