ที่นี่น้อง ๆ มาหาถาม เราจะต้องการถามเรื่องหลาย ๆ เรื่องจะมาวันนีได้เลย จะต้อง การแบบไหน จะต้องการถามหลาย ๆเรื่อง  ทำให้คุณได้รับการบอกว่าความสุข มันไม่เกิด มาเองได้ถามน้อง ๆ จะต้องการแบบนี้ หรือว่าความสุข มันไม่เกิดมาเอง มาตามที่ต้องการความสุข มันไม่เกิดมาเองได้ตามที่ต้องการ ความสุขต่างๆ  มันไม่เกิดมาเอง จะต้องการแบบนี้ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply