สิวผด4.ยิ่งนอนเร็วยิ่งสามารถควบคุมความดันโลหิตได้เพราะการเข้านอนเร็วนั้นจะทำให้หัวใจและความดันโลหิตให้สงบลง จึงทำให้หัวใจและความดันโลหิตทำงานได้อย่างสมดุลและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไงละ สิวผด
5.ยิ่งนอนเร็วยิ่งไม่ทำให้อ้วนเพราะการเข้านอนเร็วนิเหละที่จะทำให้ไม่หิวและตัดขาดจากอาหารมื้อดึกออกไปได้ ทีนิเหละถ้าอ้วนก็ให้มันรู้ไป
6.ยิ่งนอนเร็วยิ่งลดสารพิษในร่างกายเพราะการเข้านอนเร็วนั้นจะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอวัยวะที่มีหน้าที่ในการขับล้างสารพิษ ถ้าสารพิษไม่ลดน้อยลงก็ให้มันรู้ไป สิวผด

Leave a Reply