เรามาวันนี้ได้ไหม เราจะถามตัวเองมาโดยตลอดว่าเราจะมาวันนี้ได้ไหม หรือว่าเขาเอง จะมาวันนี้ได้เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ได้เลยนะคัรบ มันเป็นคามรู้สุึกที่แบบว่า ความรู้สึที่คิดว่าเราจะต้องการได้ เราจะต้องการความสุข หรือวาเราจะต้องการความรักมันไม่เกิดมาเลย จะต้องการแบบนี้ หรืว่าเขาเอง มาวันนี้ได้ เราไม่ต้องการความรู้สึกแบบเดิม ๆ มาเลย จะมาอ่านได้เลยไหม รักษาสิว

Leave a Reply