เมื่อคนหลาย ๆ คน มาถามว่าตัวเราเองนั้นไม่ต้องการแบบไหน เขาเองจะต้องการแบบไหน ทำให้ผมเองคิดว่าตัวเองต้องการเท่านี้ หรือว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามอิอิ เราไม่้ตองการให้หลาย ๆ คนถามเราเองนะครับอิอิเราไม่ต้องการมาเพื่อให้ผลที่คิดว่าตัวเอง ต้องการั้นเขาเอง จะต้องการแบบไหน สิวหายแล้ว จะต้องการทำให้ได้อะไร ต่อไป ครีมรักษาสิว

Leave a Reply